top of page

Tømmervirke

I Lynghaugane Møbelverkstad er det høgt fokus på kortreist og bærekraftig material. Lauvtrea brukt i prosjekta er helst henta sjølv på Tysnes eller i området rundt. Kvart tre har eit opphav og me vil setja fokus på dette med å signere alle møbler med ein GPS lokasjon der treet har hatt sitt liv. 

Frå nøtt til møbel

Eik frå Drange

Skjermbilde.JPG

Project Name

Skjermbilde.JPG

Project Name

Skjermbilde.JPG
bottom of page